سه‌شنبه، آبان ۲۹، ۱۳۸۶

Photo by: James Maher


مادربزرگ


گم كرده ام در هياهوي شهر


آن نظر بند سبز را


كه در كودكي بسته بودي به بازوي من


در اولين حمله ناگهاني تاتار عشق


خمره دلم بر ايوان سنگ و سنگ شكست


دستم به دست دوست ماند


پايم به پاي راه رفت


من چشم خورده ام


من چشم خورده ام


من تكه تكه از دست رفته ام


در روز روز زندگانيم


سه‌شنبه، آبان ۱۵، ۱۳۸۶