چهارشنبه، بهمن ۰۳، ۱۳۸۶


Photo By: Klaipeda
---
تنها پيراهنِ تو می‌داند

آنجا چه رازی از لذتِ ليمو خواب است

---

از کتاب سمفونی سپیده دم

دوشنبه، دی ۱۷، ۱۳۸۶

با مستان مجلس درنگیرد زهد و پرهیزت

Photo By: Farid Salemi
---
چه دل‌ها بردی ای ساقی به ساق فتنه انگیزت
دریغا بوسه چندی بر زنخدان دلاویزت

---
خدنگ غمزه از هر سو نهان انداختن تا کی
سپر انداخت عقل از دست ناوک‌های خون ریزت

---
برآمیزی و بگریزی و بنمایی و بربایی
فغان از قهر لطف اندود و زهر شکرآمیزت

---
لب شیرینت ار شیرین بدیدی در سخن گفتن
بر او شکرانه بودی گر بدادی ملک پرویزت

---
جهان از فتنه و آشوب یک چندی برآسودی
اگر نه روی شهرآشوب و چشم فتنه انگیزت

---
دگر رغبت کجا ماند کسی را سوی هشیاری
چو بیند دست در آغوش مستان سحرخیزت

---
دمادم درکش ای سعدی شراب صرف و دم درکش
که با مستان مجلس درنگیرد زهد و پرهیزت