پنجشنبه، مرداد ۰۳، ۱۳۸۷

او همیشه در یادها زنده خواهد ماند


چه مهمانان بی دردسری هستند مردگان
نه به دستی ظرفی را چرک می کنند
نه به حرفی دلی را آلوده
تنها به شمعی قانعند
و اندکی
سکوت