دوشنبه، اسفند ۱۵، ۱۳۸۴

یاد بارون و تن تو
عزیزم ... 5 سال گذشت ... به امید روزهای بهتر
ــــــــــــــــــــــــ
دوستت دارم