شنبه، دی ۰۶، ۱۳۹۳

مفت و بی منتخودم را برای فروش گذاشته‌ام،
ذره ذره‌ی وجودم را،
تا شاید روزی تو با سکه‌های مشوش ته کیفت،
 در بازار خرده فروشان،
ذره‌ای از وجودم را بخری،
مفت و بی منت ...