دوشنبه، خرداد ۲۵، ۱۳۸۸


دم به کله می‌کوبد و

شقیقه‌اش دو شقه می‌شود

بی آنکه بداند

حلقه آتش را خواب دیده است

عقرب عاشق ...