دوشنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۸۴

سال نو مبارکاول: خوب بازار دیده بوسی و تبریک سال نوِ الکترونیکی داغه و من هم از این قاعده مستثنا نیستم
ــــــــــــــــــــــــ
دوم: رک و راست به خودم بگم که در سال 1384 متأسفانه - و علی رغم جهش و تغییرات مثبت در رسیدن به اهداف زندگی فیزیکی - از رسیدن به تنها هدف معنوی زندگیم - که یه جورایی اسمشو می ذارم پرورش روح خودم - نه تنها باز موندم، بلکه دور تر هم شدم. خیلی ها هستن که از من دراین سال دلگیر شدن ... هستند کسانی که من گاهی اوقات مجبور شدم بهشون دروغ بگم ... کم نیستند دوستانی که از من بی معرفتی دیدند ... و از همه مهمتراینکه هنوز نتونستم برای همسر عزیزم اون چیزیو که لیاقتشو داره فراهم کنم
ــــــــــــــــــــــــ
سوم: توی این سالی که گذشت تجربیات جدید و دوستان جدیدی پیدا کردم ... خدایا منو در حفظ تمام این ها یاری کن
ــــــــــــــــــــــــ
چهارم: درآخرین لحظه های سال، در آن زمان كه بهار با همه بركاتش در آستانه حلول به جان زمين است ... كنار سفره پر بركت هفت سين، به یگانگی نام حق، به کرامت قرآن و دیوان حافظ و به شرافت و پاکی ایران زمین، مرا هم به ياد بسپار
ــــــــــــــــــــــــ
پنجم: خدایا مثل همیشه هنگام تحویل سال اولویت های زندگیم جلوی چشم هایم قرار گرفته اند. تو، خانواده و ایران. شکرگزار تو هستم و خواستار سلامتی و شادکامی همسر عزیزم و سربلندی ایران و ایرانی
******************************
**************************************
پاورقی: این هم به نظر من بهترین آهنگ برای توصیف عید نوروزِ

CD_TRACK_402911391_7__S
Video sent by hashinzsv

******************

سال نو مبــــــــارک