سه‌شنبه، مهر ۰۵، ۱۳۸۴

اين منم زرتشت ارابه ران خورشيد

سلام
مرا فراموش نخواهي كرد
و من نيز تو را
من از دور دست ها خواهم نوشت
بيا با من