چهارشنبه، مهر ۰۶، ۱۳۸۴

عاشق شدن در دی ماه مردن به وقت شهریور

من با دو کلام
دو حرف
دو گونه راز
گفتگوی عشق را زمزمه می کنم
حرفی ساده برای شما