یکشنبه، آبان ۰۱، ۱۳۸۴

تو


کاش آن آینه ای بودم من
که به هر صبح
تو را می دیدم
می کشیدم همه اندام تو را در آغوش
،سرو اندام تو با آن همه پیچ
آن همه تاب؛
آنگه از باغ تنت می چیدم
گل صد بوسه باد