دوشنبه، دی ۱۹، ۱۳۸۴

پناهم باش


،برهنه به بستر بی کسی مردن
تو از یادم نمی روی
.
..
...
،خاموش به رساترین شیون آدمی
تو از یادم نمی روی
.
..
...
،گریبانی برای دریدن این بغض بیقرار
تو از یادم نمی روی
.
..
...
،سوزن ریزِ بی امان باران بر نرگس و ارغوان
تو از یادم نمی روی
.
..
...
،سفری غریب از تمامِ دوستت دارم تنهایی
تو از یادم نمی روی
.
..
...
تو
.
..
...
تو با من چه کردی که از یادم نمی روی؟