پنجشنبه، مرداد ۰۴، ۱۳۸۶

دل خوش

جا مانده است
چيزي جايي
كه هيچ گاه ديگر
هيچ چيز
جايش را پر نخواهد كرد
نه موهاي سياه و
نه دندانهاي سفيد
سومین سالروز مرگ حسین پناهی