سه‌شنبه، مهر ۲۶، ۱۳۸۴

ایمان داشته باش

دعا معمولاً تنها راه مقابله با بعضی مشکلات غیر قابلِ حله
ناتال جروم