دوشنبه، آذر ۰۷، ۱۳۸۴

زندگی و دیگر هیچ


آقا این مطلبو که خوندم واقعاً لذت بردم. یکی اشعار سید علی صالحی رو به من برسونه که بد جوری هواشو کردم