سه‌شنبه، آذر ۰۸، ۱۳۸۴

اینم به سبک داش علی

...
و سایه ساری که تو بودی
که تو بودی
بودی
...
.
.
.
...
نبودی
با ما نبودی
تو هم با ما نبودی
...