پنجشنبه، آذر ۲۴، ۱۳۸۴

!حالی به حولی

این روزا بعضی از وبلاگیون عزیز برای این که تبلیغ خودشونو بکنن، راه به راه به بقیه گیر می دن که چرا وبلاگت کجه و چرا بالای چشم وبلاگت ابرو! خوب منم که ظاهراً خوراک خوبی شدم واسشون، از این قاعده مستثنی نیستم و هی مورد لطف و عنایت دوستان قرار می گیرم. آقا تو رو خدا این وبلاگ غمباره؟ نه جون من، خوندن شعر شما رو ناراحت می کنه؟ من که خودم بعضی وقتا با خوندن بعضی شعرا اصلاً حال و هوام عوض میشه. حالا باز به منِ مظلوم گیر بدین
حالا این دفعه خرق عادت می کنم و یه ذره طنز هم چاشنی وبلاگ! از چند تا جوک مؤدبانه شروع کنم که یکی از دوستام برام فرستاده
يه روز از سياوش قميشی می پرسن صبحانه چی می خوری؟ می گه: عسل با نون، عسل بی نون ، عسل کيک
***
ترکه ميره خواستگاری می بينه دختره سبيل داره، ميگه: خانوم شما که سيبيل داريد؟! دختره هم ناراحت ميشه گريه می کنه! ترکه ميره دل داريش بده، ميگه: دخترم، مرد که گريه نمی کنه!؟
***
ترکه ميره مغازه، ميگه ببخشيد نوشابه خانواده داريد؟ ميگن: بله. ترکه می گه: به مجرد هم ميفروشيد؟
***
!ترکه زنگ ميزنه هواشناسی، ميگه آقا دستتون درد نکنه، ديروز هوا خیلی خوب بود
***
يه روز به يه ترکه ميگن چرا اينقدر سی دی که تو دستته خش داره، ميگه: آخه زير آهنگای قشنگش خط کشيدم
***
:اینم که اینجا گذاشتم باز از یکی دیگه از دوستامه، بدک نیست
دوره های مختلف زندگی
بچگی
گريه نکن
شيطونی نکن
دست تو دماغت نکن
توی شلوارت ... نکن
مامانت رو اذيت نکن
انگشتت رو تو پريز برق نکن
دمپايی بابات رو پات نکن
به خورشيد نگاه نکن
شبها توی جات ... نکن
تو کمد مامانت فضولی نکن
با اون پسر بی تربيته بازی نکن
اسباب بازی ها رو تو دهنت نکن
زير دامن آذر خانوم رو نگاه نکن
دماغت رو توی لوله ی جارو برقی نکن
دوره دبستان
موقع رفتن به مدرسه دير نکن
پات رو تو جاميزی نکن
ورقهای دفترت رو پاره نکن
مدادت رو توی دهنت نکن
به دخترهای مدرسه بغلی نگاه نکن
تخته پاک کن رو خيس نکن
حياط مدرسه رو کثيف نکن
با دختر آذر خانوم دکتربازی نکن
دست توی کيف بغل دستيت نکن
گچ پرت نکن
تو کلاس پچ پچ نکن
سِگا بازی نکن
دوره راهنمایی
ترقه بازی نکن
پلی استيشن بازی نکن
جاهای بدبِد فيلمها رو نگاه نکن
موقع برگشتن از مدرسه دير نکن
توی کوچه فوتبال بازی نکن
با مامانت کل کل نکن
توی کلاس صحبت نکن
بعدازظهرها سر و صدا نکن
با دختر آذر خانوم منچ بازی نکن
اتاقت رو شلوغ نکن
روی ميز بابات کتابهات رو ولو نکن
با بچه های بی ادب رفت و آمد نکن
عکس های بد تماشا نکن
با بچه های بی ادب رفت و آمد نکن
جر و بحث نکن
دوره دبيرستان
با کامپيوتر بازی نکن
تو حموم معطل نکن
تقلب نکن
با دوستات موتور سواری نکن
عصرها دير نکن
با دختر آذر خانوم صحبت نکن
با بابات دعوا نکن
توی کلاس معلمتون رو مسخره نکن
تو خيابون دنبال دخترها نکن
فيلم های بد نگاه نکن
وقتت رو با مجله تلف نکن
چشم چشرونی نکن
دوره دانشگاه
رشته ای رو که دوست داری انتخاب نکن
سر کلاس درس غيبت نکن
با دختر آذر خانوم دل و قلوه رد و بدل نکن
خيابون ها رو متر نکن
توی سياست دخالت نکن
با دخترهای مردم هرکاری دلت خواست نکن
شب برای شام دير نکن
با مأمور پليس کل کل نکن
چراغ قرمز رو رد نکن
آستين کوتاه تنت نکن
همه رو دو دره نکن
دوره سربازی
موهات رو بلند نکن
روت رو زياد نکن
از اوامر سرپيچی نکن
فرار نکن
با اسلحه شوخی نکن
غيبت نکن
به آينده فکر نکن
درگيری ايجاد نکن
به فرمانده بی احترامی نکن
غير از خدمت به هيچ چيز ديگه فکر نکن
با رييس عقيدتی و سياسی جر و بحث نکن
اعتراض نکن
با دختر آذر خانوم نامه نگاری نکن
از تلف شدن وقتت ناله نکن
از آشپزخونه دزدی نکن
دوره شوهر بودن
با زنت شوخی نکن
زنت رو با دختر آذر خانوم مقايسه نکن
به زنهای ديگه نگاه نکن
موبايلت رو قايم نکن
از عکس های قبل ازدواجت نگهداری نکن
پولت رو خرج دوستات نکن
رفتار دوران مجردی رو تکرار نکن
غير از زندگی مشترک به چيز ديگه فکر نکن
ريسک نکن
بدون اجازه ی زنت هيچ کاری نکن
دوره پدر بودن
بچه رو تنبيه نکن
به بچه بی توجهی نکن
بچه ات رو با بچه های ديگه مقايسه نکن
به بچه توهين نکن
بچه رو از بازی منع نکن
به بچه دختر آذر خانوم نگاه نکن
با بچه کل کل نکن
بچه رو محدود نکن
بچه رو از جنس مخالف دور نکن
به مادر بی توجهی نکن
بچه رو به هيچ چيز مجبور نکن
از خواسته های بچه ات چشم پوشی نکن
دوره پيری
برای بچه هات مزاحمت ايجاد نکن
نوه هات رو لوس نکن
با پيرزن های ديگه معاشرت نکن
به خاطراتت فکر نکن
پولت رو خرج نکن
هوس جوونی نکن
غير از آخرت به چيز ديگه ای فکر نکن
به زنت بی وفايی نکن
از رفتن به خانه سالمندان احساس نارضايتی نکن
لباس شاد تنت نکن
به بيوه شدن دختر آذر خانوم توجه نکن
توی وصيت نامه هیچکس رو فراموش نکن
از گذشته ناله نکن
به هرکی رسيدی نصيحت نکن
به آينده هم فکر نکن
دوره پس از مرگ
!هر کاری دوست داشتی بکن فقط با روح دختر آذر خانوم کاری نداشته باش